Het Odensehuis laat zien dat mensen met dementie er gewoon bij horen.

 


Nieuws en nieuwe prijslijst


24-06-2018

 

Vlissingen, 20 juni 2018

Betreft: wijziging in de bijdragen, contributie en werkwijze

Beste bezoeker,

Fijn dat u, ook in de afgelopen onrustige tijd, de moeite nam om naar het Odensehuis Walcheren te komen. Zoals u ondertussen weet blijven we voorlopig aan het Pablo Picassoplein zitten. Met dank aan WVO Zorg. Samen met het bestuur en de vrijwilligers is besloten om een aantal wijzigingen door te voeren.

Bijdragen

De bijdragen voor de maaltijd, lunch, koffie, thee en activiteiten veranderen. Vanaf 1 juli gelden de volgende bijdragen;

·         Lunch €3,00

·         Maaltijd €5,00

·         Vaste bijdrage €10,00 per maand waarvan activiteiten worden betaald. Deze bij voorkeur per bank overmaken NL28 RABO 3315 7795 54 t.n.v. Odensehuis Zeeland.

Koffie, thee en versnapering

Koffie en thee schenken we voor alle bezoekers. We vragen hiervoor geen vaste bijdrage. Een vrijwillige bijdrage is welkom zodat we weer koffie en thee kunnen kopen. Hiervoor staan spaarpotten op de tafel.

 

Lunch en maaltijd

Vanaf 1 juli koken we nog één maal per maand op een woensdag een warme maaltijd, bestaande uit 2 gangen. De overige dagen maken we een lunch bestaande uit een broodmaaltijd met iets extra’s.

Van de deelnemers verwachten wij dat zij een actieve bijdrage leveren aan het tot stand komen van de maaltijd en lunch. Immers, dit is een van de uitgangspunten van het Odensehuis; “iedere deelnemer levert met zijn/haar vermogens en talenten een bijdrage aan het reilen en zeilen van het Odensehuis. De deelnemers vormen het hart van de organisatie” (visie en werkwijze Odensehuis).

 

Activiteiten

Na de zomer plannen we diverse activiteiten in. Dit kan zijn bingo, sjoelen, spelletjesmiddag, bloemschikken, Feest van Herinnering, muziek, schilderen, knutselen, handwerken etc. Ook nodigen we mensen uit om iets te vertellen over bijvoorbeeld mantelzorgondersteuning of een ander interessant onderwerp. Een uitstapje behoort tot de mogelijkheden. De deelnemers vragen we om mee te denken en voorstellen te doen.

 

De activiteiten betalen we van de €10,00 maandelijkse bijdrage. Dit is het beschikbare budget. Voor uitstapjes vragen we een extra eigen bijdrage.

 

Onze trouwe bezoekers willen we belonen met een uitstapje (zonder eigen bijdrage). Dit zal waarschijnlijk plaatsvinden op woensdag 11 juli. Zodra we meer details hebben hoort u ervan!

 

Nieuwtjes

·         Het Odensehuis Walcheren bestaat 5 jaar. Dit lustrum vieren we op 22 augustus. Details volgen.

·         10 Juli krijgen we een BrainTrainerPlus voor een maand op proef. Een BrainTrainerPlus stimuleert het denkvermogen en het geheugen van ouderen en mensen met beginnende dementie. En dat geeft meer dan plezier.

·         Door vakanties en een tekort aan vrijwilliger zien we ons genoodzaakt om enkele vrijdagen het Odensehuis te sluiten. Vrijdag 22 en 29 juli zijn we gesloten.

Graag tot ziens!

 

Met vriendelijke groet,

 

Mieke Potappel Coördinator Odensehuis WalcherenGa naar het overzicht


Deel deze pagina

 

Ervaringen van onze deelnemers

"We zijn allemaal verschillend. Maar in het Odensehuis zijn we met elkaar verbonden. Wij hoeven ons niet groot te houden en te verbergen wat we niet meer kunnen.”

"Hier kunnen we ons zelf zijn."

"Ik houd van wandelen maar ook van dingen samen doen. Naar een museum gaan bijvoorbeeld.”

"In het Odensehuis ontmoet ik mensen met wie ik kan praten en iets kan ondernemen.”

"Wij weten wat het is om op jonge leeftijd dementie te krijgen. Als je moet stoppen met werken wordt je wereld ineens erg klein. Gelukkig hebben we veel nieuwe vrienden gekregen in het Odensehuis en doen we samen nuttige en leuke dingen."