Over ons

WAAROM EEN ONTMOETINGSHUIS?

Juist het allereerste begin van dementie is een heftige fase met veel emoties. Mensen zijn niet echt zorgbehoevend en komen niet in aanmerking voor een vorm van professionele hulp. Er is veel verwarring: ‘Je weet niet helemaal precies hoe de wereld in elkaar zit’ en dat besef je nog steeds maar al te goed. Een periode van verbergen en camoufleren. Sociale contacten uit de weg gaan om maar geen ‘fouten’ te hoeven maken. Ook de partner zit met emoties en veel vragen. Pas wanneer het te zwaar wordt voor de mantelzorger kom je in aanmerking voor professionele hulp.

DSCN2906-blackwhite
DSCN2898-blackwhite

Wat is Odensehuis Walcheren?

Een Odensehuis is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblemen of lichte vorm van dementie en hun familie en vrienden. Voor advies, ondersteuning en ondernemen van activiteiten, laagdrempelig en in een informele sfeer. Het grote voorbeeld voor het Odensehuis is te vinden in Denemarken. In de stad Odense is een aantal jaren geleden een dergelijk inloophuis opgezet.

Ons Beleid

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, dat hen in een ongedwongen en informele sfeer advies en ondersteuning biedt. Lees meer.

MISSIE / DOELSTELLING

De stichting heeft ten doel:

a. het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit een niet-medische benadering, die om enigerlei reden maatschappelijke bijstand behoeven, een en ander in de ruimste zin;
b. het bevorderen van de maatschappelijke emancipatie van
dementie in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het beheer en de exploitatie van een inloopcentrum;
b. het scheppen van een gunstig begeleidingsklimaat voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers en een gunstig werkklimaat voor de vrijwilligers van het Odensehuis;
c. het vervullen van een centrumfunctie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in Walcheren Zeeland op niet-medisch gebied;
d. het samenwerken met andere instellingen, met gelijk of aanverwant doel.

Bij de verwezenlijking van het doel wordt het godsdienstig en/of geestelijk welzijn van de mensen met dementie en hun mantelzorgers zoveel mogelijk gewaarborgd.
De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten, die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit Jan Bergen, Hans Veerling, Bram van Amstel en Arno Peters. Adviseurs: Dick van den Bout en Frank Witkam.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele vergoeding.