Het Odensehuis laat zien dat mensen met dementie er gewoon bij horen.

 

 

 

Het Odensehuis Walcheren is een initiatief van de Stichting Odensehuis Zeeland. Een Odensehuis is een ontmoetingsruimte voor mensen met geheugenproblemen of lichte vorm van dementie en hun familie en vrienden. Voor advies, ondersteuning en ondernemen van activiteiten, laagdrempelig en in een informele sfeer. Het grote voorbeeld voor het Odensehuis is te vinden in Denemarken. In de stad Odense is een aantal jaren geleden een dergelijk inloophuis opgezet.

Lees verder:Pdf bestand

 

 

 

 

 

Waarom een ontmoetingshuis

"Juist het allereerste begin van dementie is een heftige fase met veel emoties. Mensen zijn niet echt zorgbehoevend en komen niet in aanmerking voor een vorm van professionele hulp. Er is veel verwarring: 'je weet niet helemaal precies hoe de wereld in elkaar zit' en dat besef je nog maar al te goed. Een periode van verbergen en camoufleren. Sociale contacten uit de weg gaan om maar geen ‘fouten’ te hoeven maken. Ook de partner zit met emoties en veel vragen. Pas wanneer het te zwaar wordt voor de mantelzorger en er al heel veel is geleden binnen de huiselijke kring kom je in aanmerking voor professionele hulp."

In het Odensehuis was en is de insteek hoe dementie leefbaar te houden, in een samenleving waar niet alles collectief geregeld kan worden. Het antwoord hierop is geworden een inloophuis met de functies ontmoeting, informatie, advies en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het concept is eenvoudig: de bezoekers zijn de mensen die het inloophuis vorm en inhoud geven. Ieder met eigen talent en mogelijkheden. Alles draait om contact met lotgenoten samen activiteiten organiseren en ondernemen.


Bekijk hier onze brochure (PDF)

wie is wie

Bestuurders van de Stichting Odensehuis Zeeland

Dick van den Bout, voorzitter
Connie Seijbel, secretaris
Dick Jansen, penningmeester
Frank Witkam, bestuurslid

Kwartiermaker

Conny Seijbel

Vrijwilligers:

Anita
Ary
Lenie
Magda
Maddy
Safiyah
Jacqueline  
C
orry  
Conny  
Ida
O
lga
Jan