Het Odensehuis laat zien dat mensen met dementie er gewoon bij horen.

 

Vrijwilligersbeleid Odensehuis Walcheren

visie op het belang van vrijwilligers

Stichting Odensehuis Zeeland ziet de inzet van vrijwilligers als een van de belangrijkste voorwaarden voor het succes van de organisatie en haar dienstverlening.

Odensehuis Zeeland gaat uit van een samenleving waarin mensen naar vermogen kunnen blijven deelnemen, waarin mensen zolang mogelijk worden aangesproken op eigen ideeën en verantwoordelijkheden en waarin mensen elkaar naar behoefte en mogelijkheid ondersteunen.

Het is dus niet meer dan vanzelfsprekend dat de inzet van vrijwilligers een centraal element is in de organisatie en werkwijze van de stichting. Samen met de deelnemers geven de vrijwilligers vorm en inhoud aan de dienstverlening van de stichting.

Werving, selectie, training en waardering zijn dan ook belangrijke speerpunten.

 

Lees verder in PDF 

 

Vrijwilligers:

Anita
Ary
Lenie
Magda
Maddy
Safiyah
Jacqueline  
C
orry  
Conny  
Ida
O
lga
Jan