Filosofie

Een Odensehuis biedt een Informele ontmoetingsplek zonder indicatie of bureaucratie We spreken daarom van deelnemers in plaats van cliënten.
Eigen regie van deelnemers is uitgangspunt.
Het Odensehuis steunt op de inbreng van de deelnemers zelf.
Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van vele vrijwilligers.
Ondersteunen van mantelzorgers en de familie, het gevoel geven er niet alleen voor te staan.
Het Odensehuis vult de tijd tussen de diagnose en de aanvang van de (zwaardere) medische zorg. Mensen kunnen langer zelfstandig in eigen huis blijven wonen en een beroep op professionele zorg wordt uitgesteld.
Het Odensehuis laat zien dat mensen er gewoon bij horen. In het Odensehuis is van begin af aan aandacht voor de persoon zelf, de talenten, vaardigheden en wensen van mensen. Genieten van het actief deelnemen aan activiteiten. Wat kun je (nog) wel heeft de nadruk.


Totaal: € -


laptop frame
hero image