Dit zijn wij

Odensehuis Walcheren

Odensehuis Walcheren is een informele, gezellige plek waar mensen met beginnende geheugenklachten (vaak veroorzaakt door dementie) en hun mantelzorgers terecht kunnen voor gezelligheid en advies. Een plek waar u echt uzelf kunt zijn, ook als u soms het gevoel heeft uzelf kwijt te raken.

Odensehuis Walcheren is in 2011 opgericht naar het voorbeeld van het initiatief in de stad Odense in Denemarken. Odensehuis Walcheren biedt mensen met beginnende dementie én hun mantelzorgers een laagdrempelige plek waar ze gezien en gehoord worden; zonder indicatiestelling en/of directe behandeldoelen.

Odensehuis Walcheren is een plaats voor ontmoeting, een luisterend oor, een aanbod van activiteiten. Vooral zijn wij een plek voor wederzijds begrip van mensen met dementie én hun mantelzorgers. De begeleiding door de coördinator en vrijwilligers omvat dus zowel de mens met beginnende dementie als diens naaste/mantelzorger.
Ook willen we met onze laagdrempeligheid een bijdrage leveren aan het accepteren van en begrip voor dementie.

Lees meer over Odensehuis Walcheren in ons beleidsplan.

Coördinator

De dagelijkse leiding en coördinatie van Odensehuis Walcheren ligt in handen van Joke Küppers die voor 24 uur per week in dienst is van Stichting Odensehuis Walcheren.
De coördinator draagt zorg voor een zeer divers programma aan activiteiten voor de deelnemers, waarbij de deelnemers en vrijwilligers actief betrokken zijn.
Het activiteitenprogramma sluit aan bij het model van Kitwood dat ervan uitgaat dat ieder mens behoefte heeft aan liefdevolle aandacht en respect.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Jan Bergen (voorzitter), Hans Veerling (penningmeester/secretaris) en Dick van den Bout, Jan de Graaf en Frank Witkam. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen enkele vergoeding.

Vriendengroep

Bij Odensehuis Walcheren zijn de deelnemers, vrijwilligers en coördinator één grote groep vrienden die altijd openstaat voor extra vrienden erbij. Iedereen is hier gelijk. Samen delen we lief en leed. We begrijpen elkaars uitdagingen, luisteren naar elkaars verhalen, bieden elkaar steun en hebben vooral ook heel veel plezier met elkaar.

De eerste keer wilde hij niet, toen wilde hij niet meer weg.

Ze sporen je aan om met verschillende dingen mee te doen.

Maatschappelijk betrokken

Bij Odensehuis Walcheren vinden we het leuk om onze activiteiten soms te koppelen aan maatschappelijke doelen. Zo hebben we bijvoorbeeld een breiclub opgericht. Terwijl we gezellig samen breien, maken we mooie truien voor minder bedeelde mensen in de regio. Uit donaties schaffen we de spullen aan, zodat we de truien gratis aan hen kunnen schenken. Een leuke bezigheid voor ons en een waardevolle bijdrage voor hen.